___________________________

Vakıfbanktan Isletme Ihtiyac Kredileri

Kısa veya orta vadeli finansman ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere kullanabileceğiniz ytl kredilerdir.

Ticari faaliyeti bulunan gerçek ve tüzel kişi firmalara, esnaf ve diğer meslek odalarına kayıtlı esnaf, sanatkarlara ve diğer serbest meslek sahiplerine, herhangi bir meslek odasına kayıtlı olmayan küçük üreticilere 60 ay vadeye kadar kullandırılan aylık ya da 3 aylık dönemler halinde ödenebilir kredilerdir.

16 Kasım 2008
Okunma
bosluk

Vakıfbanktan Isletme Ihtiyac Kredileri

Kısa veya orta vadeli finansman ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere kullanabileceğiniz ytl kredilerdir.
Ticari faaliyeti bulunan gerçek ve tüzel kişi firmalara, esnaf ve diğer meslek odalarına kayıtlı esnaf, sanatkarlara ve diğer serbest meslek sahiplerine, herhangi bir meslek odasına kayıtlı olmayan küçük üreticilere 60 ay vadeye kadar kullandırılan aylık ya da 3 aylık dönemler halinde ödenebilir kredilerdir.
16 Kasım 2008
Okunma
bosluk
banka Son Yazılar FriendFeed

Son Yorumlar